HOMEO NAMAPOSLOVNI PODACIKONTAKT
Tel.: 051 / 279-330, 279-487

Poslovni podaci

drvnog centra Krin

Poslovni podaci

Tvrtka: KRIN proizvodnja i trgovina, d. o. o.
Skraćena tvrtka: KRIN d. o. o.
OIB: 22017159173
Sjedište: Jurdani 47/a, 51213 Jurdani, Hrvatska
Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040084488
Iznos temeljnog kapitala: 100.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Bojan Kućel
ŽR: 2402006-1100398211 Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3a 51000 Rijeka, Hrvatska

ISLAND KRK

Jurdani 47a,  HR 51213 Jurdani
Radno vrijeme:
pon-pet: 8 - 17 h, sub: 8 - 13 h

Drvni centar: +385 (0)51 27 93 30
Fax: +385(0)51 27 91 07
E-mail: info@krin.hr

Jurdani 47a,  HR 51213 Jurdani 
Radno vrijeme: pon-pet: 8 - 17 h, sub: 8 - 13 h
Drvni centar: +385 (0)51 27 93 30 
Fax: +385(0)51 27 91 07
E-mail: info@krin.hr, okovi@krin.hr